ใบรับรอง

ไบโออะกริเสิร์ช(ไทยแลนด์) จำกัด คือผู้ให้การรับรองมาตรฐาน (Certification Body) เป็นสาขาย่อยจาก Bioagricert S.r.l. ประเทศอิตาลี ซึ่งที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการตรวจสอบ และการเป็นผู้ให้การรับรองการผลิตสินค้าอินทรีย์ ได้รับการยอมรับและแต่งตั้ง โดยหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับการให้การรับรองใน ยุโรป ซึ่งรับรองโดย IFOAM ตามข้อตกลงมาตรฐาน ISO 65 และ มาตรฐาน EN 45011

Bioagricert เป็นหน่วยงานอิสระหน่วยงานแรก ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตร ของประเทศ อิตาลี ในการควบคุมสินค้าเกษตรอินทรีย์ รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ ตามข้อตกลงของกลุ่มประเทศยุโรปข้อที่ 834/2007

Bioagricert เป็นหนึ่งในบริษัทผู้นำด้านเกษตรอินทรีย์ของประเทศอิตาลีตั้งแต่ปี ค.ศ. 1984 นับตั้งแต่ช่วงเวลานั้นจนถึงปัจจุบัน Bioagricert ได้สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า

 

 

 

 

 


USDA Organic ย่อมาจาก U.S. Department of Agriculture เป็นตรารับรองอาหารและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคของสหรัฐอเมริกา สินค้าที่จัดเป็น Organic Food ตามมาตรฐาน USDA ได้แก่ สินค้าที่ไม่ผ่านการตัดต่อพันธุกรรมหรือฆ่าเชื้อโรคโดยการฉายรังสี พืชที่ปลูกด้วยดินที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยมูลสัตว์ เนื้อสัตว์และไข่ที่มาจากสัตว์ที่ไม่ใช้ฮอร์โมนช่วยในการเติบโตและไม่ใช้ยา ปฏิชีวนะ ยกเว้นการให้อาหารเสริมประเภทวิตามินหรือแร่ธาตุ รวมทั้งต้องได้รับการเลี้ยงดูด้วยอาหารสัตว์ที่เป็น Organic

 

 

 

 

 


สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์อินทรีย์มาตรฐานของไทย Organic Thailand ออกโดยกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตร อินทรีย์ (Organic agriculture) คือ ระบบการจัดการการผลิตด้านการเกษตรแบบ องค์รวม  ที่เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศรวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ วงจรชีวภาพโดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติหลีกเลี่ยงการใช้วัตถุดิบจากการ สังเคราะห์ และไม่ใช้พืชสัตว์ หรือจุลินทรีย์ ที่ได้มาจากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรม(genetic modification) หรือพันธุวิศวกรรม (genetic engineering) มีการจัดการกับผลิตภัณฑ์โดยเน้นการแปรรูป ด้วยความระมัดระวัง เพื่อรักษาสภาพการเป็นเกษตรอินทรีย์และคุณภาพ ที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอน 

 

Powered by MakeWebEasy.com