กว่าจะมาเป็นนมออร์แกนิคที่ได้มาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์

 

1.พื้นที่และสิ่งแวดล้อมในฟาร์ม
1.1 ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี, ยาฆ่าแมลง หรือสารเคมีใดๆ ในพื้นที่ที่ใช้เลี้ยงวัว อย่างน้อย 3 ปี ย้อนหลัง
1.2 แม่วัวมีพื้นที่แทะเล็มหญ้าอย่างเต็มที่ (แปลงหญ้า 2 ไร่ต่อวัว 1 ตัว)
1.3 ใช้เศษหญ้าและมูลสัตว์ในฟาร์มมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์

2.อาหารวัว
2.1 อาหารวัวต้องเป็นผลิตผลที่ได้รับการรับรองมาจรฐานเกษตรอินทรีย์ และปลอด GMO 100%

3.การดูแลรักษาวัว
3.1 ไม่ใช้ฮอร์โมนกระตุ้นน้ำนม แต่จะปล่อยให้การหลั่งน้ำนมเป็นไปตามธรรมชาติ
3.2 ป้องกันการเจ็บป่วย และไม่ให้วัวเครียด ด้วยการปล่อยให้วัวเดินเล่นออกกำลังกายอย่างอิสระ ไม่มีการกักขังวัว
หรือมักจะเลี้ยงไว้แต่ในคอกเหมือนฟาร์มทัวไป
3.3 ใช้สารอินทรีย์ เช่น น้ำส้มควันไม้ และ น้ำมันสะเดาในการไล่แมลง หรือเห็บโค แทนการใช้สารเคมี
3.4 ใช้สมุนไพรจากธรรมชาติแทนการใช้ยาปฏิชีวินะ ยกเว้นกรณีที่วัวเจ็บป่วยมาก สามารถใช้ได้ (แต่ถ้าใช้เกิน 2 ครั้ง
ใน 1 ปี จะต้องคัดวัวออกจากฟาร์ม) และหลังจากการใช้ยา ให้หยุดส่งนมนานเป็น 2 เท่าของการเลี้ยงวัวแบบทั่วไป
Powered by MakeWebEasy.com