นมออร์แกนิค..ดีอย่างไร


1. น้ำนมที่ได้จากแม่โคที่เลี้ยงแบบอินทรีย์ (ออร์แกนิค) มีคุณภาพและให้ผลดีต่อ สุขภาพของผู้บริโภคมากกว่าน้ำนม
จากการผลิตแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะ Omega-3 และ CLA นอกจากนี้น้ำนมออร์แกนิคยังช่วย ลดโอกาสเสี่ยงต่อ
โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน และต่อต้านการเกิดมะเร็ง*
 
 
 
 2. น้ำนมออร์แกนิค มี Vitamin E, A และ Antioxidants สูงกว่า น้ำนมที่ผลิตแบบดั้งเดิม**

3. คลอเลสเตอรอล, กรดไขมันอิ่มตัว และพลังงาน จากนมสดออร์แกนิคพาสเจอร์ไรส์ต่ำกว่านมสดพาสเจอร์ไรส์
ที่ได้จากการเลี้ยงแบบดั้งเดิม***

4. มารดาที่ดื่มนมออร์แกนิคระหว่างตั้งครรภ์และการให้นมลูก สามารถช่วยลดอัตราการเกิดโรคหอบหืด,
กลาก, และภูมิแพ้ได้****


 
ที่มา:

* จากงานวิจัย “การพัฒนาการผลิตน้ำนมอินทรีย์ในประเทศไทย: การศึกษาถึงคุณลักษณะน้ำนม สุขภาพและ การสืบพันธุ์ของแม่โคนมอินทรีย์” ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2554 โดย ผศ.ดร.สพ.ญ.สุดสายใจ กรมาทิตย์สุข, คณะสัตวแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล

** Research shown that organic milk has higher levels of vitamin E, A and antioxidants. The research was carried out by Jacob Holm, a senior biochemist at the Danish Institue of Agricultural Science, in conjunction with the European Union funded Quality Low Input Food (QLIF) project at Newcastle University

*** จากผลการตรวจวิเคราะห์สารอาหารของ นมสดออร์แกนิคพาสเจอร์ไรส์ ตรา บัตเตอร์ฟลาย

**** จากงานวิจัยของ The KOALA Birth Cohort Study in the Netherlands, published in British Journal of Nutrition (2008)

Powered by MakeWebEasy.com